RistoPikkupeura Pohjoisesta, inhimillisesti mutta ihmetellen.